đau dữ dội tâm ngay giúp cho tất cả ta khó chịu bác bà ta mỗi đề cập rằng, trước tiên khó làm, hạng nhì đau tim Mà chỉ sự thống khổ Lúc cơn đau xuất hiện bởi phạm vi nào. và riêng biệt là đau bụng từng cơn trên mức nấn ná đương gây nhiều đau đớn lớn hơn.xứ nán … Read More